loading

Jesteśmy profesjonalnym producentem niestandardowych przekładników prądowych, czujników prądu i przenośnych ładowarek EV.

Jak podłączyć CT? Schemat okablowania przekładnika prądowego

×

Przekładnik prądowy jest używany w pętli prądu przemiennego, w której kierunek prądu zmienia się w czasie. Biegunowość przekładnika prądowego oznacza, że ​​polaryzacja strony pierwotnej jest taka sama, jak polaryzacja jednego końca strony wtórnej w pewnym momencie, czyli jest jednocześnie dodatnia lub jednocześnie ujemna, oraz polaryzacja nazywana jest końcem tej samej polaryzacji lub końcem o tej samej nazwie. Symbol „*”, „-” lub „.” wskazuje. (Można to również rozumieć jako zależność kierunku między prądem pierwotnym i wtórnym).

Zgodnie z przepisami, koniec pierwotny przekładnika prądowego przekładnika prądowego jest oznaczony jako L1, a koniec końcowy jako L2; przedni koniec cewki wtórnej jest oznaczony jako K1, a tylny koniec jest oznaczony jako K2. W okablowaniu L1 i K1 nazywane są końcówkami o tej samej polaryzacji, a L2 i K2 również mają tę samą polaryzację. Trzy metody adnotacji pokazano na rysunku 1.

Rozróżnienie tej samej biegunowości przekładnika prądowego jest takie samo, jak określenie polaryzacji cewki sprzęgającej. Prostszą metodą jest podłączenie cewki pierwotnej do suchego akumulatora 1,5 V i podłączenie cewki wtórnej do woltomierza prądu stałego o dużej rezystancji wewnętrznej i dużym zakresie. Gdy przełącznik jest zamknięty, a wskazówka woltomierza jest odchylona w kierunku do przodu, można ocenić, że końcówki 1 i 2 mają tę samą polaryzację. Po zamknięciu przełącznika i stwierdzeniu, że wskazówka woltomierza jest odchylona w odwrotnym kierunku, można ocenić, że bieguny 1 i 2 nie są tej samej polaryzacji.

Jak podłączyć CT? Schemat okablowania przekładnika prądowego 1

Rysunek 1 Trzy etykiety polaryzacji dla przekładników prądowych

Jak podłączyć CT? Schemat okablowania przekładnika prądowego 2

Rysunek 2 Okablowanie jednofazowe

 

Jednofazowe przekładniki prądowe z zabezpieczeniem prądowym stosowane są głównie do pomiaru prądu jednofazowego w urządzeniu trójfazowym z symetrycznym obciążeniem trójfazowym lub z małym bilansem obciążenia fazowego. Okablowanie przekładnika prądowego ma niewielki związek z polaryzacją, należy jednak zauważyć, że strona wtórna powinna mieć uziemienie ochronne, aby zapobiec uszkodzeniu przekładnika prądowego w przypadku wystąpienia przetężenia po stronie pierwotnej, a przyrząd po stronie wtórnej jest wypalony. Sprzęt elektryczny. Jednakże uziemienie wielopunktowe jest surowo zabronione. Dwupunktowy prąd wtórny uziemienia tworzy bocznik przed przekaźnikiem, co powoduje następstwo

Urządzenie nie wykonuje żadnej akcji. Dlatego w „Przepisach technicznych ochrony przekaźników” określono, że w przypadku urządzenia zabezpieczającego z kilkoma połączonymi ze sobą zestawami przekładników prądowych należy je uziemić poprzez zacisk na ekranie ochronnym. Na przykład zabezpieczenie różnicowe transformatora i połączenie kilku zestawów przekładników prądowych ma tylko jeden niezależny punkt uziemienia.

2. dwufazowe niekompletne połączenie w gwiazdę

Dwufazowe niekompletne połączenia w gwiazdę są stosowane w układach trójfazowych zrównoważonych i niezrównoważonych pod obciążeniem fazowym. Jak pokazano na rysunku 3. Jeśli występuje druga polaryzacja fazy, wówczas prąd przepływający przez 3KA wynosi IAI e, różnica prądów jest 3-krotna w stosunku do wartości prądu Ia, a opóźnienie fazowe I wynosi 300. Jeśli trzy przekaźniki są takie same, 3KA awansuje. Działanie powodujące nieprawidłowe działanie ochrony.

Jak podłączyć CT? Schemat okablowania przekładnika prądowego 3

Rysunek 3 okablowanie dwufazowe

Jak podłączyć CT? Schemat okablowania przekładnika prądowego 4

Rysunek 4 Okablowanie dwufazowej różnicy prądów

 

3. dwufazowe okablowanie różnicy prądów

Prąd przepływający przez przekaźnik KA na rysunku 4 wynosi I A I e przy współczynniku okablowania 3. Jeżeli odwrócona zostanie polaryzacja wtórna fazy C, prąd płynący przez przekaźnik KA będzie wynosił I A I e . Kiedy fazy A i C zostaną zwarte, prądy pierwotne I AD i I CD stają się równe i mają przeciwne kierunki. Oznacza to, że I AD =- I CD , zakładając, że kierunek odniesienia I AD jest dodatni, a prąd płynący do strony wtórnej przez przekaźnik KA wynosi zero. Oznacza to, że ze względu na odwrotną polaryzację fazy C, przekaźnik KA może nie działać w przypadku zwarcia faz A i C strony pierwotnej.

4. trójfazowe połączenie w gwiazdę

Trójfazowe połączenie w gwiazdę pokazano na rysunku 5. Służy do pomiaru prądu obciążenia trójfazowego z dużym bilansem obciążenia fazowego oraz trójfazowego czteroprzewodowego przyrządu pomiarowego o napięciu 380/220V. Monitoruje asymetrię obciążenia każdej fazy. Jeśli jakakolwiek faza zostanie odwrócona, przepływa przez przewód neutralny. Prąd linii wzrośnie. W przypadku braku połączenia neutralnego w gwiazdę, wada polega na tym, że gdy obciążenie jest niezrównoważone podczas pracy, nastąpi przesunięcie punktu neutralnego po stronie wtórnej. Rysunek 5 Trójfazowe połączenie w gwiazdę sprawia, że ​​prąd przepływający przez przekaźnik nie odzwierciedla się prawidłowo. Wielkość prądu fazowego również spowoduje nieprawidłowe działanie.

Jak podłączyć CT? Schemat okablowania przekładnika prądowego 5

 

5. Okablowanie przekładnika prądowego do ochrony przekaźnika

Okablowanie przekładnika prądowego do ochrony przekaźnika jest zwykle połączeniem w gwiazdę, gdy jest używane jako urządzenie zabezpieczające w systemie elektroenergetycznym, w którym punkt neutralny jest bezpośrednio uziemiony. W systemach elektroenergetycznych, w których punkt neutralny nie jest bezpośrednio uziemiony, powszechnie stosuje się niepełne połączenie w gwiazdę, ponieważ umożliwia krótkotrwałe uziemienie jednofazowe i, w większości przypadków, jednofazowe urządzenie sygnalizacyjne uziemienia. Połączenie w trójkąt przekładnika prądowego zabezpieczającego jest stosowane do zabezpieczenia różnicowego transformatora okablowania Y/△.

6. na ten problem należy zwrócić uwagę przy eksploatacji przekładnika prądowego

(1) Przekładnik prądowy nie powinien otwierać obwodu po stronie wtórnej podczas pracy. Gdy strona wtórna jest otwarta, straty żelaza są zbyt duże, temperatura jest zbyt wysoka, aby spalić się, lub napięcie uzwojenia wtórnego wzrasta, aby przerwać izolację, i następuje porażenie prądem wysokiego napięcia. niebezpieczeństwo. Dlatego przy zmianie licznika, np. przy zmianie amperomierza, licznika czynnego, licznika biernego itp., przed wymianą licznika należy zewrzeć pętlę prądową.

 

prev.
What is the function of current transformer and voltage transformer?
Zalecane dla Ciebie
brak danych
Skontaktuj się z nami
Jesteśmy profesjonalnym producentem niestandardowych przekładników prądowych, czujników prądu i urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych.
Skontaktuj się z nami
Dodaj:
Wschodnia część 4. piętra, blok 2, miasto przemysłu weteranów, Tiezai Road, Xixiang Street, dzielnica Baoan, Shenzhen 518101 P.R.China
Osoba kontaktowa: Summer Wu
Tel: +86 13767465201
WhatsApp: +008613767465201
Prawa autorskie © 2023 Shenzhen Deheng Technology Co., Ltd - lifisher.com | Mapa witryny
Customer service
detect